Värmepumpar Falköping

Är du nyfiken på värmepumpar och bor i Falköping? Varmt välkommen då till oss på Svensk Kylservice så hjälper vi dig med det du behöver.

Mitsubishi FH35 värmepump

Mitsubishi FH35 värmepump

Köp Mitsubishi FH35
NIBE F370 frånluftsvärmepump

NIBE F370 frånluftsvärmepump

Köp NIBE F370
Mitsubishi Ecodan SW75V

Mitsubishi EcoDan SW75V

Köp Ecodan SW75v
NIBE Compact 300 varmvattenberedare

NIBE Compact 300 varmvattenberedare

Köp Compact 300

Värmepumpar från Svensk Kylservice - Uppvärmning man kan lita på!

Här i Sverige är det viktigt att ha tillgång till uppvärmning man kan lita på. Det skulle vara förödande att drabbas av utebliven värme under de flesta av årets månader – allra värst under vintern förstås.

Det finns en del olika värmepumpar, och vissa funktionsskillnader existerar, men grundtekniken i värmepumpar är som följer:

Värmen hämtas från sitt element med hjälp av en vätskefylld kollektorslang, vätskan i slangen är så kallad brinevätska – i det här fallet en vatten- och etanol- eller etylenglykolblandning. Brinevätska kan inte frysa. Kollektorslangen kopplas till värmepumpens förångare som i sin tur omvandlar vätskan till gas. Kompressorn i värmepumpen ökar trycket i gasen vilket leder till kraftigt förhöjd temperatur. Via värmeväxlaren i värmepumpen sprids sedan värmen till husets värmesystem och vi får det varmt och skönt inomhus oavsett väder utomhus. Värmepumpen är av uppenbara skäl en mycket välkommen och uppskattad produkt på marknaden.

Det är inte bara du och din ekonomi som gör vinster på att installera en värmepump, även miljön gynnas eftersom värmepumpar inte påverkar miljön över huvud taget. Alla värmepumpar använder värmeenergi från förnybara resurser, dessutom drar en värmepump ner elanvändningen i ditt hushåll avsevärt.

Vi har välisolerade hus så den värme som kommer in stannar kvar, så energin läggs på att få in värme i hemmen. Genom åren har metoderna för att värme upp hus varierat och idag är den absolut bästa lösningen värmepumpar. Det finns många olika sorters värmepumpar, som hämtar sin värmeenergi från olika källor som:

  • Utomhusluft
  • Ventilationsluft
  • Berggrund
  • Sjöbotten
  • Marken

Behöver du hjälp med din värmepump?

kontakta klimatteam värmepumpar

Enkelt och säkert

Hos oss handlar du alltid tryggt med Klarna